FANDOM


30px-Crystal_Clear_app_kthememgr.png Informacje zawarte na tej stronie straciły swą aktualność.
Prosimy o nieedytowanie tej strony!

Osiągnięcia i dalsze plany.
W ostatnim czasie Sycowska Wiki wiele osiągnęła. Cały czas wzrasta nasza pozycja w rankingu polskich Wiki. 8 marca skoczyliśmy na 225. miejsce i jesteśmy jedną z nielicznych wiki 50-150 artykułowych, która odnotowuje skok w rankingu. Jak już wcześniej pisałem, strona główna uzyskała nowy, ładniejszy i chyba... nowocześniejszy wygląd ;) Można również zauważyć, że zmienione zostało również logo na bardziej "sycowskie". Z kategoriami też nie ma problemów, bo plan ze stycznia został wprowadzony w życie. Jednak jest jeszcze jedna, zaniedbana sprawa. To jest licencja plików. Przesyłając plik dodajemy zazwyczaj złą licencję bez opisu (źródła pliku) lub nie dodajemy w ogóle.

Poniżej prezentuje plan stosowania licencji wzorowany na tym planie użytkownika Szklarza.

Jakie mamy szablony do dyspozycji?
OA Zobacz: Szablony licencji

Na Sycowskiej Wiki mamy do dyspozycji następujące szablony licencji:

 1. Szablon:Brak licencji;
 2. Szablon:CC-BY-SA;
 3. Szablon:Copyright;
 4. Szablon:Fairuse;
 5. Szablon:Google;
 6. Szablon:PD;
 7. Szablon:Sycow.pl;
 8. Szablon:Wikimedia.

Z tych dziesięciu szablonów licencji (stan na 11 marca 2014) niezalecane jest używanie szablonów: Brak licencji i Wikimedia. Brak licencji jest rzeczą jasną i wiadomo, że jeśli chcemy, aby wszystkie pliki były odpowiednio licencjonowane, to nie mogą posiadać takiego szablonu! Szablon ten może pełnić wyłącznie rolę tymczasowej licencji, ale nie stałej. Z kolei nie zaleca się stosowanie szablonu Wikimedia, ponieważ pliki z Wikipedii posiadają konkretną licencję i nie powinno być problemu z jej dodaniem.

Poniżej omówione zostaną poszczególne licencje.

Szablon CC-BY-SA
Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi. W ciągu dziesięciu lat działalności Creative Commons zbudowała silną pozycję na świecie poprzez intensywną promocję twórczości oraz tworzenie warunków legalnego dostępu do dóbr kultury.

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków.

Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.

Twórca wybierający licencje Creative Commons musi odpowiedzieć na dwa proste pytania aby wybrać właściwe warunki licencji. Po pierwsze: czy chce umożliwiać komercyjne użycie swoich dzieł? Po drugie, czy zgadza się na tworzenie utworów zależnych od oryginału, a jeśli tak to czy chce również wymagać aby utwory zależne były dostępne na tej samej licencji? Warunek “Na tych samych warunkach” to mechaniz mający wspierać wolną kulturę i popularyzację wolnych licencji. Na podobnych zasadach działają takie licencje jak GNU General Public License, używane przez wiele projektów open source (otwartego oprogramowania).

Licencje Creative Commons nie naruszają wolności, które przyznaje prawo autorskie wszystkim użytkownikom w ramach dozwolonego użytku i prawa cytatu. Użycie licencji pozwala na jednoznaczne definowanie dodatkowych uprawnień dla użytkowników (licencjobiorców). Licencjobiorca musi zawsze dochować warunków licencji, w innym wypadku licencja automatycznie wygasa. Oznacza to konieczność poprawnego informowania o autorze i jego prawach na każdej kopii utworu oraz zakaz korzystania ze środków ograniczających dostęp do tych utworów.

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

 • Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru;
 • użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych;
 • na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny;
 • bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Copyright
Inaczej prawo autorskie to pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

Fairuse
Fairuse jest specjalną licencją ograniczającą monopol właściciela, polegająca na zezwoleniu na korzystanie z pliku bez konieczności uzyskiwania zgody autora. Korzystać można z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach.

PD
W najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.

Licencje własne
Na Sycowskiej Wiki licencje własne to Google, Sycow.pl i Muzeum. Są to tak w prawdzie podlicencje, gdyż każdy plik powinien zawierać jeszcze jedną, wyżej wymienioną licencję.

No to czeka nas dużo pracy...
Martinus 19980 (dyskusja) 14:45, mar 14, 2014 (UTC)

Wpis został zaktualizowany 14 marca 2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki