FANDOM


Disambig-icon.png Ten artykuł dotyczy jednostki podziału administracyjnego. Zobacz inne znaczenia tego słowa.
Gmina Syców

Mapa gminy Syców

Gmina Syców − gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, istniejąca w latach 1945-1954 i od 1973 roku z siedzibą w Sycowie.

Historia Edytuj

Struktury organizacyjne gminy tworzone były w Sycowie zaraz po II wojnie światowej. W czerwcu 1945 roku na czele zarządu gminnego jako pierwszy powojenny burmistrz Sycowa stanął Leon Pietruszak. Gmina Syców znajdowała się wówczas w Okręgu II (Dolny Śląsk) Ziem Odzyskanych i XIV obwodzie, który obejmował obszar przedwojennego powiatu sycowskiego. Od 28 czerwca 1946 roku gmina wraz z całym powiatem stała się częścią nowo utworzonego województwa wrocławskiego.

W 1950 roku na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego wprowadzono rady narodowe. W Sycowie funkcjonowała Gminna Rada Narodowa. 29 września 1954 roku gminy zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powołano mniejsze terytorialnie gromady. Gmina Syców, podobnie jak pozostałe gminy w Polsce, została przywrócona z dniem 1 stycznia 1973 roku wraz z kolejną reformą administracyjną. Od 1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty, a gmina Syców znalazła się w granicach województwa kaliskiego. W 1990 roku w gminie przywrócono samorząd, wybierając radnych nowo utworzonej Rady Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 1999 roku gmina powróciła do województwa dolnośląskiego, stając się częścią nowo utworzonego powiatu z siedzibą w Oleśnicy. W 2002 roku po raz pierwszy odbyły się powszechne, bezpośrednie wybory burmistrza.

Struktura administracyjna Edytuj

Siedzibą gminy jest miasto Syców.

Ponadto w skład gminy Syców wchodzi piętnaście jednostek pomocniczych, tj. dwanaście sołectw i trzy osiedla miejskie:

 1. sołectwo Biskupice – przysiółki: Nowy Świat i Trzy Chałupy
 2. sołectwo Drołtowice – przysiółki: Ligota Dziesławska i Radzyna
 3. sołectwo Działosza – przysiółki: Widawki
 4. sołectwo Gaszowice – przysiółki: Lesieniec
 5. sołectwo Komorów – przysiółki: Niwki Garbarskie
 6. sołectwo Nowy Dwór
 7. sołectwo Stradomia Wierzchnia – przysiółki: Pawłowice i Zieleniec
 8. sołectwo Szczodrów
 9. sołectwo Ślizów – przysiółki: Bielawki
 10. sołectwo Wielowieś – przysiółki: Święty Marek
 11. sołectwo Wioska – przysiółki: Pawełki
 12. sołectwo Zawada – przysiółki: Błotnik i Wojciechowo Wielkie

Okręgi wyborcze Edytuj

Gmina Syców w wyborach samorządowych podzielona jest na piętnaście okręgów. W każdym z nich wybierany jest jeden radny Rady Miejskiej[1]:

 1. Okręg wyborczy nr 1: ulice Asnyka, Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Findera, Generała Sikorskiego, Jana III Sobieskiego, Kombatantów, Korczaka, Nowotki, Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Prusa, Skłodowskiej-Curie, Szarych Szeregów, Szenwalda, Witosa i Zawadzkiego w Sycowie oraz Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa i Szarych Szeregów w Wiosce.
 2. Okręg wyborczy nr 2: ulice Hubala, Kaliska (od numeru 26), Starzyńskiego i Zubrzyckiego w Sycowie.
 3. Okręg wyborczy nr 3: ulice Aleja 15-lecia, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Szczodrego, Dąbrówki, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Kaliska (do nr 25), Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Kępińska, Leszka Czarnego, Mieszka I i Władysława Łokietka w Sycowie.
 4. Okręg wyborczy nr 4: ulice Komorowska, Mickiewicza i Sportowa w Sycowie.
 5. Okręg wyborczy nr 5: ulice Błękitna, Garncarska, Graniczna, Jana Pawła II, Kasztanowa, Malerz, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, Polna, Szosa Kępińska, Waryńskiego, Zawada i Zielona w Sycowie.
 6. Okręg wyborczy nr 6: ulice Aleja nad Wałem, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Generała Bema, Kościelna, Kościuszki, Młyńska, Piastowska, Pułaskiego i Wałowa w Sycowie.
 7. Okręg wyborczy nr 7: ulice Matejki i Kossaka w Sycowie.
 8. Okręg wyborczy nr 8: ulice Broniewskiego, Jacka Malczewskiego, Konopnickiej, Kusocińskiego, Norwida, Nowowiejska, Przemysłowa, Reymonta, Robotnicza, Sawickiej, Słowackiego i Sucharskiego w Sycowie.
 9. Okręg wyborczy nr 9: ulice Jakimowicza, Kolejowa, Leśna, Oleśnicka, Partyzantów, Pogodna, Powstańców, Słoneczna, Tęczowa, Wierzbowa i Zwycięzców w Sycowie.
 10. Okręg wyborczy nr 10: ulice 1 Maja, Księdza Gorczycy, Księdza Rudy, Parkowa, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Szkolna, Środkowa, Wojska Polskiego i Wrocławska w Sycowie.
 11. Okręg wyborczy nr 11: sołectwa Komorów, Ślizów i Wioska z wyłączeniem ulic okręgu nr 1.
 12. Okręg wyborczy nr 12: sołectwa Działosza, Nowy Dwór i Wielowieś.
 13. Okręg wyborczy nr 13: sołectwa Biskupice, Drołtowice i Zawada.
 14. Okręg wyborczy nr 14: sołectwo Stradomia Wierzchnia.
 15. Okręg wyborczy nr 15: sołectwo Gaszowice i Szczodrów.

Sąsiednie gminy Edytuj

Gmina Syców sąsiaduje wewnątrz powiatu oleśnickiego z gminami: wiejską Dziadowa Kłoda, miejsko-wiejską Międzybórz, wiejską Oleśnica i miejsko-wiejską Twardogóra. Poza tym gmina sąsiaduje z wiejską gminą Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim i gminą Perzów (także typu wiejskiego) w powiecie kępińskim.

Organy samorządu i urzędy Edytuj

Podstawą prawną funkcjonowania gminy Syców jest ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku i Statut Miasta i Gminy Syców z 25 stycznia 2007 roku.

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy od 1990 roku jest Rada Miejska, składająca się z piętnastu radnych wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję. Rada Miejska podejmuje uchwały na zwoływanych przez przewodniczącego sesjach. Ponadto radni pracują w komisjach stałych. Organem wykonawczym jest wybierany w wyborach powszechnych burmistrz, będący kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

Poza UMiG na terenie gminy Syców funkcjonują: Urząd Stanu Cywilnego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sycowie i Urząd Pocztowy.

Struktura powierzchni Edytuj

Według danych z roku 2002 gmina Syców ma obszar 144,79 km², w tym 62% to użytki rolne, a 30% – użytki leśne. Gmina stanowi 13,79% powierzchni powiatu oleśnickiego.

Gospodarka Edytuj

Struktura zatrudnienia Edytuj

Na terenie gminy 40% osób w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych w rolnictwie, 10% w przemyśle, a 50% w usługach.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie Syców wynosi 62%. W gminie istnieje 769 gospodarstw rolnych, których średnia powierzchnia wynosi 9,70 ha.

Spółki gminy Syców Edytuj

Komunikacja Edytuj

Drogi ekspresowe Edytuj

Drogi krajowe Edytuj

Drogi wojewódzkie Edytuj

Drogi powiatowe i gminne Edytuj

Długość dróg gminnych na terenie gminy Syców wynosi 64 kilometry, z czego 22 kilometry tych dróg posiada miasto.

Oświata Edytuj

Gmina Syców prowadzi trzy publiczne przedszkola (nr 1, nr 2 i nr 3 w Sycowie) oraz sześć ośmioletnich szkół podstawowych (nr 1, nr 2 i nr 3 w Sycowie oraz w Drołtowicach, Działoszy i Stradomi Wierzchniej)[2].

Powiat oleśnicki na terenie gminy Syców prowadzi Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ponadto w gminie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Służba zdrowia Edytuj

Bezpłatną opiekę medyczną w gminie Syców zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" (będący jednostką organizacyjną gminy) i szpital (wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy)[3]. W skład szpitala wchodzi: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Oddział Rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy[4].

Ponadto w Sycowie istnieje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mediccare[5].

Kultura i sport Edytuj

Organem powołanym w celu prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Syców jest Centrum Kultury. W jego skład wchodzi Dom Kultury, Biblioteka Publiczna z filiami w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej oraz Muzeum Regionalne. W gminie funkcjonują dwa zespoły folklorystyczne: Sycowiacy i Zawadiacy.

Promocją kultury fizycznej zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W gminie istnieją kluby sportowe: SKS Pogoń Syców, SKS GROM Szczodrów, UKS Szach Mat, UKS Jedynka, KS Widawa Stradomia, KS Komorów, UKS Dłusko, MKS Rosiek Syców i Międzyszkolny UKS Olimpia[6].

Współpraca międzynarodowa Edytuj

Źródła Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. UCHWAŁA NR XLVI/283/2014RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 31 lipca 2014 r.zmieniająca uchwałę nr XXIV/128/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego.
 2. Placówki oświatowe – Urząd Miasta i Gminy Syców
 3. Ochrona zdrowia – Urząd Miasta i Gminy Syców
 4. Szpital w Sycowie – Urząd Miasta i Gminy Syców
 5. Strona internetowa NZOZ Przychodnia Rodzinna Mediccare
 6. Organizacje pozarządowe – Urząd Miasta i Gminy Syców
 7. Miasta partnerskie – Urząd Miasta i Gminy Syców

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki