FANDOM


Mała Garstka (pełna nazwa: Tajna Organizacja Małej Garstki) − antykomunistyczna organizacja młodzieżowa założona przez grupę uczniów szkoły powszechnej w Sycowie, działająca na początku lat 50. XX wieku.

Historia organizacji Edytuj

Po ugruntowaniu władzy przez komunistów w Polsce po II wojnie światowej rozpoczął się proces ideologizowania polskiej oświaty. W grudniu 1950 roku w szkole powszechnej w Sycowie powstała antykomunistyczna, konspiracyjna Tajna Organizacja Małej Garstki, w której działało pięcioro uczniów w wieku nastoletnim.

Działalność organizacji koncentrowała się na sporządzaniu ulotek o treści antykomunistycznej i antysowieckiej przy pomocy tzw. małego drukarza, a następnie na ich kolportażu na terenach powiatów sycowskiego, kępińskiego, oleśnickiego, kłodzkiego, wrocławskiego i wałbrzyskiego. W Sycowie Mała Garstka przygotowała i rozrzuciła ulotki trzykrotnie. Zasadniczym celem organizacji było zdobycie wykształcenia i w przyszłości stopni oficerskich oraz dalsza walka z ustrojem w szeregach Wojska Polskiego.

Małą Garstkę rozbito w dniach 21-22 marca 1952 roku po denuncjacji dokonanej przez jednego z członków organizacji, który był konfidentem kłodzkiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Wyrokiem z 5 lipca 1952 roku Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał pięciu członków Małej Garstki (w wieku 16-17 lat) na kary od jednego roku do pięciu lat więzienia. Ostatecznie wyroki zostały skrócone skutkiem ogłoszenia w dniu 16 grudnia 1952 roku amnestii dla młodocianych.

Członkowie Małej Garstki Edytuj

Pamięć o Małej Garstce Edytuj

Kamień Małej Garstki

Kamień z tablicą upamiętniającą działalność Małej Garstki

17 maja 2010 roku podczas uroczystości dziesięciolecia Gimnazjum w Sycowie i w 60. rocznicę powstania organizacji, jej działalność została upamiętniona kamieniem pamięci. Od 2010 w Sycowie działa młodzieżowa organizacja o tej samej nazwie, której zadaniem jest przypominanie lokalnemu społeczeństwu o ludziach, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną ojczyznę.

Źródła Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki