FANDOM


Piotr z Sycowa (Petrus de Wartenberga) − imię osób pochodzących z średniowiecznego Sycowa, działające na terenie diecezji wrocławskiej u schyłku XIV i w XV wieku.

Kaznodzieja Piotr Edytuj

Pierwszy z Piotrów z Sycowa żył na przełomie XIV i XV wieku. W 1379 roku podjął on studia prawnicze na Uniwersytecie w Pradze już jako osoba duchowna (plebanus de Rogosin). Studiował tam jeszcze w 1384 roku, później zaś rozpoczął cieszącą się sporą popularnością działalność kaznodziejską w praskim kościele św. Galla. Nie wiadomo kiedy powrócił na Śląsk. Jest on zapewne tożsamy z Piotrem z Sycowa, w latach 1404-1414 kanonikiem kolegiaty przy kościele świętej Jadwigi w Brzegu. Pozostawił on po sobie liczne kazania, znane jednak tylko w postaci rękopiśmienniczej. Również w rękopisach dostępna jest jego Męka Pańska opracowana na podstawie czterech Ewangelii. Dzieła Piotra z Sycowa, dość często kopiowane w epoce przed rozpowszechnieniem druku, można odnaleźć między innymi w zbiorach rękopisów wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Piotr Rymanni Edytuj

Inny Piotr z Sycowa, zwany też Piotrem Rymanni, pojawił się w źródłach w 1423 roku, jako kleryk diecezji wrocławskiej i notariusz. Na uniwersytecie w Wiedniu uzyskał tytuł magistra sztuk. Zapewne z Wiednia wyruszył do Rzymu, aby tam, po uzyskaniu stopnia doktora dekretów, rozpocząć pracę w kurii papieskiej. W Rzymie spotykamy go w 1431 roku w roli pisarza dokumentów papieskich. Na Śląsk powrócił Piotr prawdopodobnie po śmierci papieża Eugeniusza IV w 1447 roku. Piotr osiadł w 1448 roku we Wrocławiu, gdzie został członkiem kapituły katedralnej. We wrocławskim środowisku kościelnym pełnił bardzo wysokie funkcje: był na przykład administratorem diecezji, wikariuszem generalnym i oficjałem. Uaktywnił się również politycznie. Był jednym z przedstawicieli miasta Wrocławia w sporze z królem Jerzym z Podiebradów. Jako przeciwnik króla brał udział w poselstwie wrocławian do Rzymu w 1459 roku, dlatego w obawie przed represjami ze strony czeskiego władcy, musiał uchodzić z Wrocławia w przebraniu. Później wraz z kanonikiem Andrzejem Waynerem uczestniczył w pertraktacjach pokojowych. Kanonik Piotr z Sycowa zmarł 23 grudnia 1475 roku, zgromadzone zaś za życia środki, płynące z posiadanych beneficjów (dysponował kustodiami w kolegiatach głogowskiej i raciborskiej, parafią w Świdnicy oraz altarią świętego Michała w katedrze wrocławskiej przeznaczył na rzecz szkoły katedralnej oraz dla ubogich i chorych kapłanów.

Źródła Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • T. Kulak i W. Mrozowicz Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność. Wrocław-Syców 2000, s. 75-76.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki