FANDOM


Styczeń – kalendarium wydarzeń mających miejsce w styczniu.

1 Edytuj

2 Edytuj

3 Edytuj

4 Edytuj

5 Edytuj

6 Edytuj

7 Edytuj

8 Edytuj

 • 1941 – w Sycowie zmarł Gustav Biron, właściciel dóbr sycowskich w latach 1882-1929 (ur. 1859).

9 Edytuj

10 Edytuj

 • 1920 – wszedł w życie traktat wersalski, na mocy którego obszar powiatu sycowskiego został podzielony między Polskę (wschodnia część z Bralinem) a Niemcy (zachodnia cześć z Sycowem).

11 Edytuj

 • 2002 – w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy Szpital w Sycowie.

12 Edytuj

13 Edytuj

14 Edytuj

15 Edytuj

16 Edytuj

17 Edytuj

18 Edytuj

 • 1871 – Królestwo Prus, w skład którego wchodził Syców, stało się częścią Cesarstwa Niemieckiego.
 • 1945 – władze powiatu sycowskiego zarządziły ewakuację ludności w związku z ofensywą Armii Czerwonej.

19 Edytuj

 • 1920 – Międzysojusznicza Komisja Graniczna wytyczyła granicę polsko-niemiecką w powiecie sycowskim; odłączona wschodnia część powiatu znalazła się w administracyjnych granicach województwa poznańskiego.

20 Edytuj

21 Edytuj

22 Edytuj

23 Edytuj

24 Edytuj

25 Edytuj

 • 1945:
  • przy obecnej ulicy Mickiewicza nr 15 rozpoczęła działalność Wojenna Komendatura Armii Radzieckiej na czele z komendantem Aleksiejem Akimowem.
  • utworzono Polską Brygadę Milicyjną.
 • 1975 – urodziła się Anja Biron, pedagog
 • 2007:
  • Rada Miejska wygasiła mandat burmistrza Wojciecha Kocińskiego w związku z brakiem terminowego złożenia oświadczenia majątkowego oświadczenia majątkowego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, a jego obowiązki przejął dotychczasowy wiceburmistrz Tomasz Czwordon.
  • Rada Miejska przyjęła statut Miasta i Gminy Syców.

26 Edytuj

27 Edytuj

28 Edytuj

29 Edytuj

30 Edytuj

31 Edytuj

Miesiące

Miesiące
STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŹLISGRU

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki