FANDOM


Zasady – najważniejsza strona Syców Wiki określająca podstawy działania encyklopedii.

Postanowienia ogólne

 1. Syców Wiki to wolna, internetowa encyklopedia poświęcona ziemi sycowskiej, którą każdy może edytować.
 2. Oprócz poniższych Zasad, każdego użytkownika Syców Wiki obowiązują Zasady Użytkowania Wikii. W przypadku kolizji poniższych Zasad z Zasadami Użytkowania Wikii, obowiązują Zasady Użytkowania Wikii.

Zasady pisania artykułów

 1. Wszystkie artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0, co oznacza, że autor nie może mieć roszczeń do napisanego przez siebie artykułu, ale powielający treść jest zobowiązany podać jej autorów i dokładne źródło (bezpośredni link do strony) oraz udostępniać ją na tej samej licencji.
 2. Niedozwolone jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie. Administratorzy mają obowiązek usunąć treść naruszającą prawa autorskie na wniosek autora bądź w razie samodzielnego, uzasadnionego uznania danego tekstu za treść łamiącą prawa autorskie.
 3. Każdy artykuł musi być napisany w stylu encyklopedycznym i w miarę obiektywnie. Możliwość wyrażenia opinii na dany temat jest możliwa tylko w przypadku uwzględnienia przez autora wszystkich stanowisk.
 4. Artykuł nie powinien zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, rzeczowych czy błędów w wikikodzie.
 5. Każdy artykuł i każda kategoria powinny być odpowiednio skategoryzowane.
 6. Autor artykułu jest zobowiązany do podania źródeł, z których korzystał, na końcu napisanego przez siebie artykułu (w formie bibliografii, linków zewnętrznych i/lub przypisów). Wyjątek stanowią artykuły w formie kalendarium.
 7. Niedozwolone jest publikowanie informacji nieprawdziwych i/lub nieznajdujących potwierdzenia w źródłach (twórczość własna).
 8. Zakazane jest stosowanie wandalizmów, spamowanie i publikowanie treści niezgodnych z prawem.
 9. Jedyną formą wyróżniana artykułów na Syców Wiki jest oznaczanie ich medalem i umieszczanie ich fragmentów oraz linków do nich na stronie głównej.
 10. Szczegóły dotyczące pisania artykułów określa poradnik.

Zasady przesyłania grafik

 1. Przesyłając grafikę należy pamiętać o dodaniu odpowiedniej licencji. Pliki nieposiadające licencji i/lub naruszające prawa autorskie są usuwane.
 2. Nie powinno się przesyłać grafik niezwiązanych z tematyką Syców Wiki, chyba, że przysyłający zamierza wykorzystać ją na swojej stronie użytkownika.
 3. Przesyłając grafikę należy pamiętać, że każdy plik musi zostać użyty w przestrzeni Syców Wiki. Jeśli grafika jest nieużywana, administrator ma obowiązek usunąć ją w terminie 7 dni od jej przesłania.
 4. Jedyną formą wyróżniania plików graficznych na Syców Wiki jest umieszczanie ich na stronie głównej w sekcji Wyróżniony obraz. Grafika jest wyróżniana na okres jednego tygodnia w każdą niedzielę.

Społeczność

 1. Podstawową formą kontaktu między użytkownikami Syców Wiki są tablice i forum. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w FAQ.
 2. Edytującego Syców Wiki obowiązują netykieta i wikietykieta.
 3. Zakazane jest stosowanie gróźb i wszelkich form zastraszania wobec innych użytkowników.
 4. Bieżącym źródłem o stanie aktywności na Syców Wiki są ostatnie zmiany i comiesięczne blogi informacyjne.
 5. Specjalną stroną utworzoną w celu gromadzenia danych na temat działalności Syców Wiki od jej powstania jest Kronika.
 6. Nad prawidłowym rozwojem projektu czuwają administratorzy i moderatorzy.

Administracja

 1. Biurokrata to użytkownik, która ma możliwość nadawania uprawnień administratora innym użytkownikom. Biurokrata może nadać użytkownikowi prawa rollbacka, moderatora treści, moderatora dyskusji, administratora i biurokraty na Syców Wiki, a także uprawnienia operatora fanpage'a Syców Wiki na Facebooku.
 2. Biurokrata może nadać uprawnienia z własnej inicjatywy lub na prośbę użytkownika. W pierwszym przypadku informuje o zamiarze przyznania uprawnień wraz z uzasadnieniem na tablicy użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić przyznania mu uprawnień. Użytkownik może uzyskać uprawnienia na własną prośbę, jeżeli poprosi o to biurokratę na jego tablicy i uzasadni chęć uzyskania uprawnień. Biurokrata ma prawo zaakceptować samodzielnie prośbę, a wcześniej może skonsultować decyzję ze społecznością. W przypadku odrzucenia kandydatury biurokrata ma obowiązek uzasadnić nieprzyznanie uprawnień.
 3. Odebranie uprawnień następuje w przypadku rażącego naruszenia Zasad, netykiety i wikietykiety, nieaktywności przez okres dłuższy niż rok lub na prośbę zainteresowanego użytkownika. Użytkownik posiada również możliwość samodzielnego zrzeczenia się uprawnień, jednak w takim przypadku powinien poinformować o tym wcześniej biurokratę lub dowolnego, aktywnego administratora.
 4. Użytkownik z prawami rollbacka ma możliwość cofania wandalizmów i edycji naruszających standardy encyklopedii.
 5. Użytkownik z prawami moderatora treści ma możliwość usuwania i przywracania stron i plików, przenoszenia stron i plików bez pozostawienia przekierowania, zastępowania istniejących plików, zabezpieczenia i odbezpieczania stron oraz oznaczania wersji strony jako przejrzanej.
 6. Użytkownik z prawami moderatora dyskusji ma możliwość usuwania i przywracania wątków i odpowiedzi dowolnego użytkownika, zamykania i ponownego otwierania wątków, zarządzania subforami, przenoszenia wątków pomiędzy nimi oraz wyróżniania i usuwania wyróżnienia wątków, usuwania komentarzy pod blogami, edytowania i usuwania komentarzy pod artykułami.
 7. Do uprawnień administratora należy kasowanie stron i ich przywracanie, zabezpieczanie stron i możliwość ich edycji, blokowanie użytkowników, edytowanie MediaWiki, nawigacji i możliwość zmiany wyglądu wiki oraz możliwość zmiany Zasad po skonsultowaniu postulowanych zmian z pozostałymi administratorami.
 8. Do uprawnień operatora fanpage'a na Facebooku należy możliwość tworzenia i redagowania treści na fanpage'u Syców Wiki na Facebooku oraz wgląd do statystyk fanpage'a.

Postanowienia końcowe

 1. Jeśli powyższe zasady są nieprzestrzegane, użytkownik jest ostrzegany o ich złamaniu. W przypadku kolejnych wykroczeń jego adres IP podlega blokadzie od dwóch godzin do roku lub na zawsze w zależności od wagi popełnionego wykroczenia. W przypadku stosowania umyślnych wandalizmów lub spamowania administrator nie jest zobowiązany informować użytkownika o naruszeniu zasad.
 2. Obowiązkiem każdego użytkownika jest zapoznanie się z zasadami. Brak znajomości powyższych treści nie jest wytłumaczeniem od łamania ich.
 3. Powyższe zapisy mogą zostać zaktualizowane. Zmiany treści zasad mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami administratora, którzy nie muszą informować o tym innych użytkowników.
 4. Zasady obowiązują natychmiast po publikacji.

Ostatnia aktualizacja zasad miała miejsce 5 sierpnia 2017.

Wiki-wordmark

O nas ZasadyFAQAdministratorzyJak napisać artykuł?KronikaNieużywane pliki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki