FANDOM


Wybory przedterminowe burmistrza Sycowa w 2007 roku – wybory burmistrza Sycowa, które zostały przeprowadzone 18 marca 2007 roku w związku z wygaśnięciem mandatu Wojciecha Kocińskiego.

Przyczyny przyspieszonych wyborów Edytuj

25 stycznia 2007 roku Rada Miejska podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu burmistrza Wojciecha Kocińskiego (wybranego w wyborach samorządowych w 2006 roku) w związku z brakiem terminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez małżonkę. Obowiązki włodarza miasta przejął dotychczasowy zastępca Kocińskiego – Tomasz Czwordon. Odwołany Kociński pismem do radnych z dnia 20 lutego 2007 roku wezwał do uchylenia uchwały z 25 stycznia, podkreślając brak spójności dotyczący terminu, od którego należy liczyć bieg okresu do złożenia oświadczenia. Były burmistrz był zdania, że termin złożenia obowiązkowego oświadczenia upływał 30 dni po złożeniu ślubowania, czyli formalnego przejęcia obowiązków burmistrza, które nastąpiło 4 grudnia 2006 roku. Innego zdania był wojewoda dolnośląski, powiadamiając Radę Miejską pismem z dnia 18 stycznia 2007 roku o braku terminowości złożenia oświadczenia, uznając, iż 30-dniowy termin rozpoczął swój bieg w dniu wyborów, czyli 26 listopada 2006 roku.

15 lutego Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Sycowa[1]. Mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2007 roku[2] o niezgodności z Konstytucją uchwał podjętych przez rady gmin odwołujących swoje organy wykonawcze z powodu nieterminowego złożenia oświadczeń oraz opinii Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej prawnej możliwości wstrzymania biegu czynności w zarządzonych już wyborach[3], nie zostały one odwołane i odbyły się w niedzielę, 18 marca 2007 roku w godzinach od 6:00 do 20:00.

Obwody głosowania Edytuj

Głosowanie odbywało się w dziesięciu obwodach głosowania:

 1. Przedszkole nr 1 w Sycowie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie
 3. Centrum Kultury w Sycowie
 4. Klub seniora w Sycowie
 5. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
 6. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
 7. Szkoła Podstawowa w Działoszy
 8. Przedszkole nr 2 w Sycowie
 9. Szkoła Podstawowa Filia w Ślizowie
 10. Szpital w Sycowie

Kandydaci Edytuj

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów ubiegał 2 marca. Zgłoszono dwóch kandydatów: odwołanego burmistrza Wojciecha Kocińskiego i radnego Sławomira Kapicę.

Frekwencja i wyniki wyborów Edytuj

Uprawnionych do głosowania było 12 790 mieszkańców gminy. Swój głos na jednego z kandydatów oddało 4409 osób, z czego ważnie oddanych głosów było 4 367. Frekwencja wyniosła 34,5%.

L.p. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów Procent uzyskanych głosów
1. Kapica Sławomir 2 477 56,72%
2. Kociński Wojciech 1 890 43,28%

Burmistrzem Sycowa został wybrany Sławomir Kapica, który objął urząd złożeniem ślubowania w dniu 29 marca 2007 roku[4].

Postępowanie odwoławcze ws. uchwały Rady Miejskiej z 25 stycznia 2007 roku Edytuj

Wyrokiem z 16 lipca 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2007 roku. Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone, mimo prawnych podstaw umożliwiających sprawowanie obowiązków burmistrza przez Wojciecha Kocińskiego. W następstwie wyroku Kociński wystąpił z zamiarem świadczenia pracy do Urzędu Miasta i Gminy, jednak burmistrz Kapica stwierdził, że nie widzi podstaw do przekazania poprzednikowi obowiązków. Gmina Syców wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, jednocześnie stwierdzając niezgodność z prawem uchwały odwołującej Kocińskiego ze stanowiska.

Źródła Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sycowa w województwie dolnośląskim (Dz.U. 2007 nr 26 poz. 175) – Internetowy System Aktów Prawnych
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. sygn. akt K 8/07 – Dziennik Ustaw RP
 3. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2007 r. związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r.
 4. Protokół nr VIII/07 (protokoły Rady Miejskiej) – Biuletyn Informacji Publicznej UMiG w Sycowie

Wybory w gminie Syców

Wybory samorządowe Wybory samorządowe w 1990 rokuWybory samorządowe w 1994 rokuWybory samorządowe w 1998 rokuWybory samorządowe w 2002 rokuWybory samorządowe w 2006 rokuWybory samorządowe w 2010 rokuWybory samorządowe w 2014 roku
Wybory przedterminowe i uzupełniające Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2004 rokuWybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2006 rokuWybory przedterminowe burmistrza Sycowa w 2007 rokuWybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2007 roku (20 maja, 22 lipca) • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2016 roku

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki